Specialist in scholenonderhoud.

Bij het managen van een school komt vandaag de dag heel wat kijken. Schooldirecties kunnen dan ook rekenen op hun dagelijkse portie stress. Wanneer daar ook nog eens de zorg voor het schoonhouden van de school bijkomt, betekent dat een extra belasting. Deze problematiek is voor Arion Facility Services aanleiding geweest om de schoonmaakactiviteiten in scholen, internaten en universiteiten op een nieuwe en verfrissende manier verder te ontwikkelen. Kwaliteit en flexibiliteit zijn hierbij altijd de kernwoorden. En dat is een hele kopzorg minder want een goed schoongehouden school is tenslotte een basisvoorwaarde voor een optimale werkomgeving voor uw kader, uw leerkrachten én uw leerlingen.

Maatwerk geleverd door een professioneel schoonmaakbedrijf

Het schoonhouden van een school vereist maatwerk. Lokalen die intensief gebruikt worden moeten vaker worden schoongehouden dan ruimtes die minder frequent gebruikt worden. Ondanks de moderne schoonmaaktechnieken blijft schoonmaakwerk mensenwerk.
Communicatie en bijsturing blijven dan ook uitermate belangrijk. Regelmatig zal met de school contact worden gehouden over de verrichte werkzaamheden, waardoor het schoonmaakwerk continu op uw wensen wordt afgestemd.

Vanaf het aanvragen van een offerte tot en met de controle op uw schoonmaakbudget

Wanneer je aangeeft belangstelling te hebben, brengen wij een bezoek aan jouw school voor een inventarisatie van de omstandigheden. Het hele gebouw wordt hierbij bekeken. De oppervlakte uiteraard, maar ook de ruimteverdeling, de afwerking en de inventaris. Vervolgens wordt samen met jullie bepaald welke schoonmaakfrequenties en welk schoonmaakresultaat gewenst is. Deze gegevens worden verwerkt in een schoonmaakbestek en gekoppeld aan een op maat gesneden werkprogramma.

Bijsturing van het schoonmaakprogramma wanneer jullie dat wensen

Door juiste afspraken tussen jouw school en onze onderneming is de kwaliteit van het schoonhouden ten alle tijde gewaarborgd. Via ons uniek en beveiligd digitaal logboek kunnen veranderingen of aanpassingen in het programma worden aangegeven. Het kan bv. gebeuren dat er lokalen zijn bijgekomen, van bestemming wijzigen of dat een bepaalde ruimte toch wat vaker of wat minder vaak moet worden schoongemaakt.

Uw partner voor een propere school